Skriva konsultavtal eller uppdragsavtal? glöm inte detta!

Joanna Metzger, jurist

Publicerad 2022-12-21

Erbjuder du dina tjänster till kunder som konsult eller uppdragstagare? Eller anlitar du ofta konsulter? Ordet konsult är brett och kan innefatta många olika sorters yrken och tjänster och betyder egentligen att en egenföretagare eller ett bolag gör ett tillfälligt uppdrag hos ett annat bolag t.ex. som grafisk designer, försäljare, jurist, ekonom och mycket, mycket annat. 

Som konsult eller uppdragsgivare är det viktigt att ha ett tydligt skriftligt avtal för att skydda sig. Ett sådant avtal kan kallas antingen konsultavtal eller uppdragsavtal och är ungefär samma som ett anställningsavtal för konsulten men rent juridiskt är det stor skillnad på att vara konsult och anställd. Som anställd är man mycket mer skyddad än som konsult och därför är det viktigt att ett konsultavtal tydligt reglerar vad som gäller mellan konsulten och uppdragsgivaren. För konsultavtal finns inga särskilda regler utan det är allmänna regler om avtal i Avtalslagen som gäller. Det är därför möjligt att mellan parterna väldigt fritt komma överens om vilka villkor som ska gälla för uppdraget. Här kommer några viktiga saker att tänka på när du ska skriva ett konsultavtal!

  • Reglera priset- Timpris eller fast pris?

Som konsult eller uppdragsgivare finns det både för och nackdelar med båda prismodellerna. Som uppdragsgivare är det såklart tryggare att få ett fast pris på ett uppdrag, då vet man hur stor kostnaden kommer bli i slutändan för det utförda arbetet. Det kan dock bli så att konsulten börjar slarva om det visar sig att konsulten inte kommer att kunna fakturera för alla timmar som läggs ner för arbetet med ett sämre resultat som följd. Som konsult är det fördelaktigt att kunna få betalt för alla timmar man lägger ner på ett arbete och därför är oftast timpris att föredra. Som ny i konsultbranschen kan det ofta bli så att man undervärderar sig själv och inte vill ta betalt för för många timmar och därför lämnat ett fast pris som är alldeles för lågt. En variant som är fördelaktig både för uppdragsgivaren och konsulten är att använda sig av timpris med en ungefärlig uppskattning av hur många timmar som arbetet ska ta. Det finns då en måttstock för båda parterna att förhålla sig till. 

  • Immateriella rättigheter-

Det är viktigt för båda parterna att reglera vem som ska äga rättigheterna till det som konsulten gör för uppdragsgivaren. För en uppdragsgivare är det inte så fördelaktigt att inte kunna använda produkten av konsultens arbete. Konsulten å sin sida kanske vill kunna använda resultatet i fortsättningen i marknadsföring eller liknande. Det är därför viktigt att diskutera och skriva ner vad som ska gälla. 

  • Sekretess-

Under uppdraget kan båda parterna få del av känslig information från motparten som inte ska få spridas vidare. Det kan handla om arbetssätt, recept, programvara m.m. Det är därför viktigt att ta med ett ömsesidig sekretessvillkor i avtalet. Det är viktigt att kombinera sekretessvillkoret med ett vite. 

  • Konkurrens- 

Under tiden uppdraget pågår kan det, främst för uppdragsgivarens del, vara viktigt att reglera att konsulten under tiden för uppdraget och en tid därefter inte får göra ett uppdrag för en annan kund, särskild inte en kund som sysslar med liknande saker som uppdragsgivaren. Detta för att inte riskera att konsulten använder information från uppdraget till konkurrenter. Det är viktigt att kombinera konkurrensvillkoret med ett vite. 

Det viktigaste när det gäller konsultuppdrag är att ha ett skriftligt avtal och uppdaterar det vid ändrade omständigheter eller skriver ett nytt när det går ut. Här kan du ladda ner mallar för konsultavtal och med våra paket kan du ställa in påminnelser för dina avtal så att du inte riskerar att missa att det löper ut.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter