Lagändringar att ha koll på vid årsskiftet

Joanna Metzger, jurist

Publicerad 2023-01-04

Nytt år, nya lagändringar som är bra att ha koll på. Här kommer ett urval av nyheter som kan vara nyttiga för dig som företagare att veta om kring årsskiftet. Den fullständiga listan hittar du på regeringens hemsida här.

  • Statligt stöd för att regionalt främja företag kan lämnas av regioner och Tillväxtverket. 

En ny förordning om statligt stöd för att regionalt främja företag trädde i kraft den 1 januari 2023 och ersätter den tidigare förordningen om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Företag kan söka stöd hos regionerna och Tillväxtverket. 

  • Stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn med anledning av brexit

En ny förordning om stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn trädde i kraft den 6 december 2022. Förordningen syftar till att underlätta för företag i fiskeri- och vattenbrukssektorn genom att få stöd för ökade kostnader till följd av att Storbritannien lämnat EU.

  • Producenter av engångsplastprodukter ska betala nedskräpningsavgifter

En ny förordning om nedskräpningsavgifter trädde i kraft den 1 januari 2023 och gäller de företag som producerar engångsprodukter av plast. De som omfattas av kraven är producenter av flexibla omslag, matlådor, muggar, dryckesbehållare av plast, filter, tobaksvaror med filter, ballonger och våtservetter samt producenter av engångsplastlock till muggar.

  • Stöd till icke-registreringspliktiga eldrivna arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner möjliggörs

Den 11 oktober 2022 gjordes ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon som innebär att det blir möjligt att få stöd för inköp av eldrivna arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner som inte kan registreras i vägtrafikregistret.

  • Nya regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

Den 31 januari 2023 görs ändringar i bl.a. aktiebolagslagen som ger större möjligheter för aktiebolag att genomföra gränsöverskridande sammanslagningar. Dessutom införs det möjligheter till gränsöverskridande delning och gränsöverskridande ombildning av aktiebolag. Den nya regleringen innebär att det öppnas fler möjligheter för aktiebolag att omstrukturera sig över nationsgränserna inom EU och EES.

  • Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Den 1 januari 2023 gjordes ändringar i lagar som handlar om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Bland annat införs regler som avser att stärka upphovsmännens ställning som avtalspart när de överlåter sina rättigheter.

Vi på Avtalsmallar ser fram emot år 2023 och att hjälpa just dig och ditt företag med allt du behöver inom avtal, mallar och e-signering! God fortsättning!

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter