Inte signerat avtalet med e-signatur? Detta kan hända! Del 2

Joanna Metzger, jurist

Publicerad 2022-11-30

I del 1 av det här temat gick vi igenom ett exempel på vad som kan hända när man inte signerat med e-signatur och motparten påstår att det inte är den som har signerat. I denna del går vi igenom ytterligare ett exempel på vad som kan hända om man inte signerar med e-signatur. 

Någon påstår att det som står i avtalet inte är det ni kom överens om- vad gäller då?

Tänk dig det här! Du och en kund kommer överens om att du ska utföra ett uppdrag till kunden till ett pris om 300 kr/timme. Du skriver under och postar över ett avtal som kunden skriver under, scannar in och mailar tillbaka en kopia med signatur. När du sedan fakturerar för uppdraget enligt avtalet bestrider kunden att det är för högt pris och att ni kom överens om 150 kr/timme. Du tar skulden till domstol för att driva in den och där lämnar kunden in ett avtal som bevisning där första sidan bytts ut och det står 150 kr. Vad gäller nu?

Det en part gör när den ensidigt ändrar ett avtals innehåll efter att det har undertecknats, utan att båda parterna är med på ändringen, kallas för innehållsförfalskning. I detta exempel har kunden ett avtal med en originalunderskrift medan du sitter med en mailad kopia. Som bevisning i domstol väger ett originaldokument tungt och det kan därför bli det svårt för dig att bevisa vad ni kommit överens om slutligen och få din vilja igenom i domstolen. 

På samma sätt var det i en tvist som avgjordes i Svea Hovrätt i mars 2016 (RH 2016:33) där ett dödsbo påstod att en person fått, en nu avliden, person att skriva under ett blankt gåvobrev och sedan i efterhand lägga till att hen skulle få en del av en bostadsrätt i gåva av den avlidna. Den som fått gåvan och hade gåvobrevet sa att det stod skrivet redan när gåvobrevet undertecknades att hen skulle få gåvan. Domstolen kom i detta fall fram till att det var dödsboet som behövde bevisa att gåvomottagaren hade förfalskat gåvobrevet och att dödsboet, trots att de gett in viss bevisning, inte lyckades bevisa att innehållet hade förfalskats. Detta ledde till att dödsboet inte fick tillbaka de ca 1,2 miljoner kronor som man krävt. 

Med e-signatur kan du vara säker på att innehållet i ett avtal eller dokument som signerats inte har ändrats i efterhand. Vid e-signering med oss skapas en sk. hashkod som innebär att hela texten i dokumentet krypteras till en kod som går att verifiera i efterhand. Använder du identifiering med BankID kopplas även koden till personens BankID och kan intyga att just rätt person skrivit under dokumentet med ett visst innehåll. Du har därför all bevisning du (förhoppningsvis inte) behöver i fall någon i efterhand förfalskar ett avtal! 

Kom igång med e-signering här!

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter