Inte signerat avtalet med e-signatur? Detta kan hända! Del 1

Joanna Metzger, jurist

Publicerad 2022-11-17

Att få en motparts underskrift på ett avtal kan kännas som en trygghet när man säljer, köper eller kommer överens om något med en motpart. De flesta vet att man alltid ska göra ett avtal skriftligt men det är också skillnad på underskrift och underskrift. En underskrift med penna på papper kan gå jättebra, tills det uppstår problem… Här går vi igenom ett exempel på vad som kan hända om man inte signerar med e-signatur. 

Någon påstår att signaturen är förfalskad- vad gäller?

Tänk dig det här! En kund ringer till dig och säger att hen vill beställa en vara från dig och vill ha detta levererat löpande en gång i månaden. Ni kommer överens om villkoren och du skickar ett avtal per post till kunden och får tillbaka det två veckor senare med en underskrift gjord med bläckpenna. Du börjar leverera enligt avtalet och skickar fakturor för leveranserna enligt avtalet efter varje leverans. Du får inte in betalning för de första två fakturorna men tänker att man kan glömma bort ibland eller bli försenad. När även den tredje fakturan inte betalas skriver du ett mail till kunden på adressen du fått och får som svar ett bestridande av fakturorna med invändningen att det inte är kunden som skrivit under avtalet och att ni inte har något giltigt avtal, hens underskrift har blivit förfalskad och hen tänker inte betala för något. Vad gäller nu?

Enligt lag och praxis gäller att den som påstår att en signatur är förfalskad måste kunna bevisa detta för att få rätt i en domstol. Du måste alltså ha tillräckliga bevis för att den personen du kräver på pengar är den som skrivit under avtalet. Om du, som i detta exempel, bara pratat per telefon eller kanske mailat fram och tillbaka har du inte så mycket att komma med eftersom du kommer få svårt att bevisa att det är rätt person som du talat/mailat med och som skrivit under avtalet. 

På samma sätt var i det i en tvist som avgjordes i Svea Hovrätt i juni 2014 (RH 2014:27) när ett bolag påstod att en person kommit in i en butik och skrivit under ett avtal om ett telefonabonnemang. Bolaget hade levererat sina tjänster men kunden betalade inga fakturor utan bestred dessa och sa att det inte var han som hade varit inne i butiken eller skrivit under avtalet utan att han hade blivit utsatt för bedrägeri. Bolaget åberopade som bevisning bl.a. kopior av avtalet, handlingar med motpartens underskrifter och anförde att motparten visat upp sitt id-kort vid avtalstillfället. Trots allt detta ansåg inte Hovrätten att bolaget lyckats bevisa att det var motparten som skrivit under och förlorade därför målet och fick inte betalt för sina ca. 38 000 kronor. 

Med e-signatur kan du vara säker på att rätt person skriver under ditt avtal. Vi loggar information om signeraren som gör den spårbar, bl.a ip-adress, plats för signering, e-postadress, enhet för signeringen och använder du identifiering med BankID kopplas även signeringen till personens bankID. Du har därför all bevisning du (förhoppningsvis inte) behöver i fall någon försöker ta sig ur ett avtal!

Kom igång med e-signering här!

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter