Anställningsformer

Joanna Metzger, jurist

Publicerad 2022-11-14

Att anställa personal är en nödvändighet när företaget ska växa men att ha koll på det juridiska kring det är inte alltid så enkelt. Visste du att det egentligen bara finns två olika former för anställning i Sverige? 

När man till vardags pratar om anställningsformer hör man ofta om t.ex. “timanställning” och “projektanställning” men dessa är egentligen bara varianter på de två anställningsformerna som finns, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. 

Vi reder ut begreppen!

Tillsvidareanställning 

Tillsvidareanställning är huvudregeln i svensk arbetsrätt och det man menar när man säger “fast anställning” eftersom anställningen inte är bestämd i tid utan löper på utan begränsning. En tillsvidareanställning kan påbörjas med en provperiod på 6 månader och då kallas det för provanställning. Denna övergår automatisk till en tillsvidareanställning om inte någon av parterna innan provanställningen går ut avbryter denna. 

Tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsade anställningar får endast användas i vissa fall och det finns i olika former där den vanligaste är särskild visstidsanställning (hette tidigare allmän visstidsanställning). 

Särskild visstidsanställning

En särskild visstidsanställning innebär att anställningen pågår under en tidsbestämd period och sedan avslutas den automatiskt. Man kan däremot inte ha en person anställd hos sig hur länge som helst på flera tidsbegränsade anställningar utan om en särskild visstidsanställd under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader övergår visstidsanställningen till en tillsvidareanställning. En person som är över 68 år (69 år från 1 januari 2023) får anställas tidsbegränsat utan särskild anledning och anställningen övergår inte automatiskt till en tillsvidareanställning efter en viss tid. 

Vikariat

Vikariat är en annan form av tidsbegränsad anställning där en person anställs under en begränsad period för att den ordinarie anställda ska vara tillfälligt borta eller i avvaktan på att tjänsten tillsätts permanent. I anställningsavtalet ska det framgå namn på den som ska ersättas tillfälligt. 

Säsongsanställning

Man kan även anställa personal tillfälligt för en särskild säsong t.ex. för bärplockning, snöskottning och liknande och det kallas då säsongsanställning. Man behöver då inte uttryckligen ange datum när anställningen avslutas utan när säsongen tar slut upphör även anställningen. 

Timanställning

Det talas ofta om “timanställning” vilket inte i sig är en egen anställningsform utan endast innebär att den anställda får betalt per timme som den arbetar. Både en tillsvidareanställd och en visstidsanställd kan få betalt per timme. Det vanligaste för timanställning är att man anställer på en särskild visstidsanställning men man måste då vara noggrann med att skriva ett nytt anställningsavtal för varje arbetstillfälle, annars kan tiden mellan arbetspassen komma att räknas som anställningstid. 

Hos oss hittar du anställningsavtal för alla anställningsformer och har du några frågor eller behöver hjälp att skriva ett avtal, kontakta oss på info@avtalsmallar.sePARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter