Dokumentbeskrivning Läs mer Format Antal Sidor Låst
Affärsplan - mall DemoWord7Locked
Aktieägaravtal - mall för kompanjonavtal DemoWord10Locked
Aktiebok DemoWord2Locked
Anställningsavtal - mall för arbetstagare DemoWord1Locked
Anställningsintervju - mall DemoWord5Locked
Arbetsbeskrivning för anställd DemoWord2Locked
Bolagsordning DemoWord3Locked
Checklista för anställning DemoWord3Locked
Faktura - mall DemoWord1Locked
Handelsbolagsavtal DemoWord4Locked
Kallelse till bolagstämma DemoWord1Locked
Konsultavtal DemoWord4Locked
Kravprofil vid rekrytering DemoWord2Locked
Likviditetsbudget DemoExcel1Locked
Offert - mall DemoWord1Locked
Resultatbudget DemoExcel1Locked
Sekretessavtal - bilaga till anställningsavtal DemoWord2Locked
Uppdragsavtal DemoWord2Locked
Visitkortsbeställning DemoWord1Locked