Dokumentbeskrivning Läs mer Format Antal Sidor Låst
Anmälan om bisyssla DemoWord1Locked
Ansökan om föräldralön DemoWord1Locked
Avtal för tjänstebil DemoWord1Locked
Avtal om innehav av företagskort DemoWord1Locked
Avtal om innehav av tjänstebil DemoWord2Locked
Avtal om kvittningsmedgivande DemoWord1Locked
Avtal om kvittningsmedgivande - Instruktioner DemoWord1Locked
Avtal om lönebesked DemoWord1Locked
Avtal om mobiltelefon i tjänsten DemoWord2Locked
Avtal om telefon i hemmet DemoWord1Locked
Avtal om utköp av begagnad tjänstebil DemoWord2Locked
Bilersättning till styrelseledamöter DemoWord1Locked
Förhållningsregler vid städning i kundens hem DemoWord1Locked
Instruktioner till arbetsgivaren om anställdas bisysslor DemoWord1Locked
Låneavtal till anställd DemoWord1Locked
Lönebesked - instruktioner DemoPDF1Locked
Lönekriterier - chefer DemoWord1Locked
Lönekriterier - medarbetare DemoWord1Locked
Lönesamtal med medarbetare - instruktioner DemoWord1Locked
Lönespecifikation - version 1 DemoExcel1Locked
Lönespecifikation - version 2 DemoWord1Locked
Lönespecifikation instruktioner DemoWord1Locked
Rekvisition – Glasögon DemoWord1Locked
Rikskuponger DemoWord1Locked
Riktlinjer för lönesättning DemoWord3Locked
Socialavgiftsavtal DemoWord1Locked
Socialavgiftsavtal - instruktioner DemoPDF1Locked
Undantag från övertidsersättning DemoWord1Locked
Undantag från övertidsersättning - Instruktioner DemoWord1Locked
Utgifter för representation DemoWord1Locked