Dokumentbeskrivning Läs mer Format Antal Sidor Låst
Anställning upphör - checklista för arbetsgivare DemoWord2Locked
Anställning upphör - pensionsålder 67 år DemoWord1Locked
Anställning upphör - pensionsålder 67 år - instruktioner DemoWord1Locked
Arbetsbefriad uppsägningstid DemoWord1Locked
Arbetsbefriad uppsägningstid - instruktioner DemoWord1Locked
Avgångsenkät DemoWord3Locked
Avgångsintervju DemoWord1Locked
Besked om avsked DemoWord2Locked
Besked om pensionering DemoWord1Locked
Förhandlingsframställan - instruktioner DemoWord1Locked
Förhandlingsframställan enligt MBL 11§ DemoWord1Locked
Förhandlingsframställan- uppsägning DemoWord1Locked
Överenskommelse om anställning upphör - instruktioner DemoPDF1Locked
Överenskommelse om att anställning upphör DemoPDF1Locked
Provanställning upphör DemoWord1Locked
Provanställning upphör - instruktioner DemoWord1Locked
Tidsbegränsad anställning upphör DemoWord2Locked
Tjänstgöringsbetyg DemoWord2Locked
Tjänstgöringsintyg DemoWord1Locked
Turordningslista DemoWord1Locked
Turordningslista - instruktioner DemoWord1Locked
Underrättelse om avskedande DemoWord2Locked
Underrättelse om pensionering vid hel sjukersättning DemoWord1Locked
Uppsägning på anställds begäran DemoWord1Locked
Uppsägning på anställds begäran - instruktioner DemoWord1Locked
Uppsägning på grund av arbetsbrist DemoWord2Locked
Uppsägning på grund av personliga skäl DemoWord2Locked
Uppsägningstid för olika anställningsformer DemoWord1Locked
Varsel till facklig organisation provanställning upphör DemoWord1Locked
Varsel till facklig organisation tidsbegränsad anställning upphör DemoWord1Locked