Dokumentbeskrivning Läs mer Format Antal Sidor Låst
Anhöriglista DemoWord1Locked
Anställds frånvaro DemoWord1Locked
Arbetsbeskrivning för den anställde DemoWord2Locked
Begäran om läkarintyg DemoWord1Locked
Begäran om läkarintyg - instruktioner DemoWord1Locked
Erinran - instruktioner DemoWord1Locked
Erinran till anställd - LAS-varning 1 DemoWord1Locked
Erinran till anställd - LAS-varning 2 DemoWord1Locked
Frånvaromeddelande DemoWord2Locked
Närvarolista DemoWord1Locked
Personalia för anställd DemoWord1Locked
Samtycke till företagets behandling av personuppgifter DemoWord1Locked
Sjukförsäkran DemoPDF1Locked
Sjukfrånvarorapport DemoWord2Locked
Tidrapportering DemoWord2Locked
Tidrapportering - flextid DemoWord1Locked
Tidrapportering - per månad DemoWord1Locked
Tidrapportering - per timme DemoWord1Locked
Trivselenkät för medarbetare DemoWord2Locked
Utvecklingssamtal för medarbetare DemoWord3Locked