Dokumentbeskrivning Läs mer Format Antal Sidor Låst
Enkel överlåtelse av verksamhet - inkråmsaffär DemoWord1Locked
Företagsöverlåtelse - instruktioner DemoWord2Locked
Handelsbolagsavtal DemoWord4Locked
Kommanditbolagsavtal DemoWord3Locked
Kompanjonsavtal DemoWord3Locked
Köpeavtal - avseende avbetalningsköp med äganderättsförbehåll DemoWord3Locked
Köpeavtal - lös egendom DemoWord1Locked
Köpeavtal - överlåtelse av företag DemoWord2Locked
Köpeavtal för andelar i handelsbolag - köpare inträder ej som ny bolagsman DemoWord2Locked
Köpeavtal för andelar i handelsbolag - ny bolagsman DemoWord2Locked