Dokumentbeskrivning Läs mer Format Antal Sidor Låst
Affärsplan - Mall DemoWord7Locked
Aktieägaravtal DemoWord10Locked
Aktieägartillskott DemoPDF1Locked
Aktieägartillskott (ovillkorat) DemoWord1Locked
Aktieägartillskott (villkorat) DemoWord1Locked
Aktieägartillskott - instruktioner DemoWord3Locked
Aktiebok DemoWord2Locked
Aktiebrev DemoWord2Locked
Aktieöverlåtelseavtal DemoWord3Locked
Aktieteckningslista - bilaga till stiftelseurkund DemoWord1Locked
Fission - delning av aktiebolag DemoWord3Locked
Fusion - absorption av helägt dotterbolag DemoWord2Locked
Köp av aktier - avräkningsnota DemoWord1Locked
Köpeavtal - avseende aktier DemoWord2Locked
Ombildning från en enskild firma till ett aktiebolag - checklista DemoWord1Locked
Ombildning från en enskild firma till ett aktiebolag - instruktioner DemoWord5Locked
Optionsavtal - instruktioner DemoPDF1Locked
Optionsavtal - version 1 DemoWord1Locked
Optionsavtal - version 2 DemoWord2Locked
Stiftelseurkund - simultanbildning DemoWord3Locked