Avtalsmallar

Semesterpolicy

Det är viktigt att vara tydlig med vilka regler som gäller på företaget i fråga om semesterledighet. Detta görs lämpligen i en policy, men de bör även informeras muntligt, t ex inför årets semesterplanering.

Kategori Semester
Sidor 1
250:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!