Avtalsmallar

Rekryteringsprocess

Att anställa en medarbetare är en stor investering. Det är samtidigt oftast förutsättningen för att verksamheten ska kunna växa och utvecklas.

Det är viktigt inför en rekrytering att tänka igenom både vilken kompetens och erfarenhet företaget behöver och hur företaget ska utvecklas i framtiden.

Den som ska anställas bör också kunna utvecklas med arbetsuppgifterna och ta sig an nya uppgifter efterhand som de uppstår i företaget. Här ges en översiktlig beskrivning av vad man bör tänka på inför och under en rekrytering.

Kategori Rekrytering
Sidor 6
350:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!