Avtalsmallar

Referenstagning - tips att tänka på

Referenstagning ska ses som en intervju med insikt att även referenten måste analyseras då personens motiv, åsikter och värderingar måste vägas in. Ha ett öppet samtal där du säkerställer kandidatens kvalifikationer och egenskaper. Inled samtalet neutralt, försök skapa god kontakt

Kategori Rekrytering
Sidor 1
250:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!