Avtalsmallar
Behovsanalys inför en rekrytering | Avtalsmallar

Behovsanalys inför en rekrytering

Behovsanalysen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utarbeta en kravprofil m.m. I behovsanalysen ska en mål- och ansvarsbeskrivning utarbetas utifrån:

• Verksamhetens mål (institution,
enhet/sektion/avdelning)
Definierar vad arbetet faktiskt innebär,
vad verksamhetens mål är och vad som
ska uppnås.
• Den anställdes mål och ansvar
Definierar vilka mål den som ska
rekryteras ska arbeta mot och vad den
ska förväntas bidra
med till de gemensamma målen samt
vilket ansvar personen väntas ha.
• Den anställdes arbetsuppgifter
Beskrivning av arbetsuppgifterna som
ska utföras för att uppnå målen.

Dokumentegenskaper

Kategori Rekrytering
Sidor 2
250:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!
Avdelare
SNABBT OCH ENKELT
  • Ladda ner
  • Anpassa
  • Spara
  • Skriv ut
  • Klart

Fyll i dina uppgifter här bredvid så kontaktar vi dig.

Tack för ert meddelande. Vi återkommer så snart vi kan.