Avtalsmallar

Bonuspolicy

Ibland ges bonus enbart efter chefs bedömning utan att resultatet kan mätas objektivt. Ofta har företag en ”bonuspolicy” som ensidigt kan ändras när företagsledningen/styrelsen så önskar. Det är viktigt att individuellt bonusavtal dokumenteras och signeras. Det är också bra att ha kontroll på arbetsgivarens bonus policy.

Kategori Policyer
Sidor 1
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!