Avtalsmallar

Tobakspolicy

Förutom att aktivt verka för en bättre arbetsmiljö är det även lönsamt för arbetsgivaren att arbeta aktivt för att minska användandet av tobak bland medarbetarna.

Kategori Policydokument
Sidor 2
300:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!