Avtalsmallar

Semesterpolicy

Det är viktigt att vara tydlig med vilka regler som gäller på företaget i fråga om semesterledighet. Detta görs lämpligen i en policy, men de bör även informeras muntligt, t ex inför årets semesterplanering.

Kategori Policydokument
Sidor 1
250:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!