Avtalsmallar

Rekryteringspolicy

Att anställa personal är kanske den viktigaste och mest kostsamma investering som ett företag gör, särskilt inom tjänstesektorn. Att få rätt person på rätt plats kräver strukturerade rutiner och kompetens hos den eller de personer som ska handha rekryteringen.

Kategori Policydokument
Sidor 3
300:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!