Avtalsmallar

Policy om hot och våld

I en policy bör arbetsgivaren vara tydlig med att inga former av hot eller våld får förekomma. Likaså att man måste sätta sin egen säkerhet främst framför att fullgöra sitt uppdrag. I en policy bör man också klargöra olika personalkategoriers ansvar inom området.

Kategori Policydokument
Sidor 1
300:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!