Avtalsmallar

Policy för sociala medier

Alldeles oavsett om företaget är aktivt inom sociala medier eller inte bör en policy finnas om vilka riktlinjer som gäller för anställdas användning av sociala medier. Det är vanligt att anställda inte är medvetna om de förhållningsregler som gäller även vid privat deltagande på sociala medier.

Kategori Policydokument
Sidor 2
300:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!