Avtalsmallar

Policy för distansarbete

I en policy presenterar företaget sin övergripande strategi och inställning i olika frågor som är av vikt och betydelse för företagets verksamhet. I detta fall gäller det distansarbete, d v s när arbetet inte sker på den ordinarie arbetsplatsen utan från hemmet eller annan extern plats.

Kategori Policydokument
Sidor 1
250:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!