Avtalsmallar

IT-policy

Varje arbetsgivare bör ha riktlinjer för hur de anställda får använda företagets datorer. Det handlar till exempel om Internet och e-posthantering. Hur omfattande och detaljerade dessa riktlinjer bör vara beror i viss mån på den verksamhet som arbetsgivaren bedriver och hur stort eller litet företaget är.

För att arbetsgivaren ska kunna agera vid missbruk av företagets datorer och IT-system krävs att de anställda är medvetna om reglerna. Det är därför mer eller mindre tvunget att ha en uttalad policy som gärna också bör undertecknas av var och en anställd.

Kategori Policydokument
Sidor 3
300:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!