Avtalsmallar

Föräldraledighetspolicy

Att uttala företagets inställning till föräldraledighet i en policy visar för både medarbetare och organisationen i stort att detta är en strategisk och viktig fråga. En generös inställning till föräldraledighet ses även ofta som en konkurrensfördel.

Kategori Policydokument
Sidor 1
250:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!