Avtalsmallar

Arbetsmiljöpolicy

Alla företag ska ha en arbetsmiljöpolicy. Om företaget har tio eller fler anställda ska policyn dokumenteras.

Arbetsmiljöpolicyn bör innehålla övergripande målsättningar för arbetsmiljöarbetet men också konkreta mål som kan följas upp.

Denna mall för att ta fram en arbetsmiljöpolicy är allmänt inriktad mot kontorspersonal och specifikt säljande personal.

Kategori Policydokument
Sidor 1
300:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!