Avtalsmallar

Rehabiliteringsöverenskommelse

Ett dokument där arbetsgivare och medarbetare har skrivit ned de överenskommelser som har gjorts i fråga om rehabiliteringen vid missbruk. Det är viktigt att ha detta dokument att falla tillbaka på om inte åtgärderna fullföljs.

Kategori Missbruk
Sidor 1
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!