Avtalsmallar

Socialavgiftsavtal

En utländsk arbetsgivare, som inte har något fast driftställe i Sverige och som lokalanställer någon för arbete som ska utföras i Sverige, kan komma överens med den anställde att han eller hon betalar socialavgifterna själv i form av egenavgifter. Detta avtal kallas socialavgiftsavtal och upprättas med fördel med hjälp av den här mallen.

Kategori Löner
Sidor 2
350:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!