Avtalsmallar

Avtal om innehav av tjänstebil

Denna avtalsmall hjälper dig som är chef att upprätta ett avtal om förmånsbil mellan företaget och er anställd. En förmånsbil ägs av företaget som i sin tur låter en anställd nyttja bilen. Skillnaden mellan en förmånsbil och en tjänstebil är att tjänstebilen enbart används i tjänsten medan förmånsbilen får nyttjas även för privat bruk.

Avtalsmallen är enkel att anpassa utifrån ditt företags behov och du väljer själv om du vill använda avtalet i sin helhet eller om du vill lägga till och ta bort text.

Kategori Tjänstebil
Sidor 3
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!