Avtalsmallar

Förebyggande arbete mot hot och våld

För att förhindra att situationer med hot och våld uppstår är arbetsgivaren skyldig att undersöka arbetsplatsen och göra en riskbedömning, detta enligt reglerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utöver detta finns även andra underlag för arbetsgivaren som kan visa på risker för hot och våld.

Kategori Hot & Våld
Sidor 1
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!