Avtalsmallar

Hälsoenkät

Som en del i företagets förebyggande arbetsmiljöarbete kan man genomföra en hälsoenkät. Enkätsvaren ger information om vilka åtgärder som behöver vidtas för att undanröja risker i arbetsmiljön.

Kategori Friskvård & Hälsa
Sidor 4
350:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!