Avtalsmallar

Anmälan om tillbud

Blankett för rapportering av inträffade tillbud. Arbetsgivaren är, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:01) om det systematiska arbetsmiljöarbetet, skyldig att ha rutiner för detta.

Kategori Arbetsmiljö
Sidor 2
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!