Avtalsmallar

Anställningsavtal säsongsarbete

Säsongarbeten är sådana arbeten som på grund av årstidernas växlingar bara kan utföras under en viss tid av året.
Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information. Vi rekommenderar dock att detta görs även vid så korta anställningar.

Kategori Anställningskontrakt
Sidor 2
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!