Avtalsmallar

Anställningsavtal

Ett avtal om en anställning kan vara muntligt men arbetsgivaren måste alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. Detta ska göras senast en månad efter att den anställde har påbörjat sin anställning.

Det är lämpligt att upprätta ett anställningsavtal med anställningsvillkoren direkt när en person anställs. Avtalet bör undertecknas av både arbetsgivaren och den anställde redan innan anställningens början.

Kategori Anställningsavtal
Sidor 3
350:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!