Avtalsmallar

Anställningsavtal provanställning

Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person på en viss tjänst innan den går över i en fast anställning. Det måste dock finnas ett prövobehov; personen kan till exempel inte först ha varit vikarie och därefter bli provanställd.

En provanställning kan avtalas i upp till sex månader. Observera att kollektivavtal kan ha andra regler.

Arbetsgivaren kan avbryta provanställningen när som helst under prövotiden utan att ange något särskilt skäl. Det är med andra ord inget krav på saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren måste meddela 14 dagar i förväg om provanställningen kommer att upphöra.

För den provanställde gäller ingen sådan varseltid. Man kan dock avtala om en ömsesidig uppsägningstid.

Kategori Anställningsavtal
Sidor 1
450:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!