Avtalsmallar

Anhöriglista

Det är klokt att företaget upprättar en kontaktlista över de anställdas närmast anhöriga - i händelse av plötslig sjukdom, olycka eller annan krissituation. Om något oväntat sker är det värdefullt att ha uppgifterna förberedda och nära till hands.

Kategori Anställningsavtal
Sidor 2
150:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!