Avtalsmallar

Uppsägning pga. personliga skäl

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en anställd av personliga skäl måste personen ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget. Det kan handla om att förtroendet för den anställda har förbrukats, att arbetsmoralen har påverkats negativt eller att affärsverksamheten har tagit skada. Vid uppsägning av personliga skäl gäller avtalade uppsägningstider.

Kategori Anställning upphör
Sidor 2
250:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!