Avtalsmallar

Uppsägning pga. arbetsbrist

När en arbetstagare ska sägas upp på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt besked om sista anställningsdag och om den anställde har företrädesrätt till återanställning eller inte. Vidare ska information lämnas om hur den anställde ska göra om hen vill ogiltigförklara uppsägningen samt begära skadestånd.

Kategori Anställning upphör
Sidor 2
250:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!