Avtalsmallar

Uppsägning på anställdas begäran

Om den anställde vill avsluta sin anställning krävs ingen särskild orsak. Dock måste gällande uppsägningstid iakttas. Beskedet bör helst lämnas skriftligt till närmsta chef.

Kategori Anställning upphör
Sidor 2
250:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!