Avtalsmallar

Turordningslista

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller turordningsregler enligt 22§ i LAS. De innebär att anställda med längre anställningstid har företräde framför anställda med kortare anställningstid. Dock gäller att den som inte blir uppsagd måste ha tillräcklig kompetens för de arbetsuppgifter som finns. En turordningslista upprättas per driftenhet på företaget. Turordningsreglerna har flera undantag och kan även åsidosättas genom regler i kollektivavtal.

Kategori Anställning upphör
Sidor 2
250:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!