Avtalsmallar

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg ska utfärdas av arbetsgivaren om den anställde begär det. Intyget ska innehålla uppgifter om den anställde, anställningstid, vilken omfattning anställningen har haft samt vilka arbetsuppgifter den anställde har haft. Vanligen anges även anledningen till att anställningen upphör. En anställd har rätt att få ett tjänstgöringsintyg snarast efter att han begärt det.

Ett tjänstgöringsintyg skiljer sig från ett tjänstgöringsbetyg genom att det inte innehåller något värdeomdöme om den anställde.

Kategori Anställning upphör
Sidor 1
250:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!