Avtalsmallar

Rekommendationsbrev

Ett rekommendationsbrev skrivs vanligen för en person som avslutat sin anställning och som utfört sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Brevet skrivs och signeras vanligen av närmaste chef men kan också författas av exempelvis HR-ansvarig på företaget. Den person det gäller kan sedan använda detta dokument när denna söker nya jobb, att visa upp under en intervju, lämna som referens eller bifoga till sin jobbansökan.

Kategori Anställning upphör
Sidor 1
250:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!