Avtalsmallar

Omplaceringserbjudande

Om det på en arbetsplats uppstår arbetsbrist har arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera de anställda för att undvika uppsägning.

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet innebär att denne ska pröva om de arbetstagare som berörs av en arbetsbrist kan förflyttas till en annan position i företaget och på så sätt tilldelas en ny anställning. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en tjänst även om den innefattar andra arbetsuppgifter, förutsatt att arbetstagaren i fråga har rätt kompetens.

Om det finns möjlighet till omplacering ska arbetsgivaren upprätta ett skriftligt erbjudande där de nya arbetsuppgifterna samt villkoren för tjänsten ska framgå. Efter erbjudandet är upprättat ska det av arbetsgivaren signeras och därefter överlämnas till arbetstagaren i fråga.

Kategori Anställning upphör
Sidor 1
250:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!