Avtalsmallar

Extra bolagsstämma – beslut om ändring av styrelse och revisor

Vid en extra bolagsstämma kan aktieägarna ta beslut om ändringar gällande styrelse och revisor genom att rösta i förhållande till det antal röster som deras aktier ger rätt till. ... En sådan bolagsstämma skall hållas minst fyra veckor och högst åtta veckor därefter. Ytterligare uppskov är inte tillåtet.

Kategori Styrelsen
Sidor 2
GRATIS
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!