Avtalsmallar

Protokoll vid likvidation

Protokoll vid likvidation är en mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med beslut om likvidation som har fattats på en extra bolagsstämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Vid en extra bolagsstämma kan aktieägarna ta beslut om likvidation genom att rösta i förhållande till det antal röster som deras aktier ger rätt till.

Kategori Styrelsen
Sidor 1
GRATIS
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!