Borgenförbindelse

En borgensförbindelse innebär att någon annan (borgensmannen) än den som
har en skuld (gäldenären), lovat att betala gäldenärens skuld till den som ska ha
betalt för en fordran (fordringsägaren/borgenären), om gäldenären inte betalar den.

Gäldenären slipper inte ifrån sin skuld bara för att en borgensman tvingas betala
skulden. Borgensmannen får nämligen en regressrätt gentemot gäldenären
om han tvingas infria sitt borgensåtagande. Det innebär att gäldenären fortfarande
är skyldig att betala skulden, men nu inte till borgenären utan till borgensmannen.

Såsom för egen skuld
Den som tecknar borgen såsom för egen skuld ansvarar tillsammans med gäldenären
för dennes förpliktelser gentemot borgenären. Borgensmannen kan alltså
direkt krävas på betalning av borgenären för gäldenärens förpliktelser. Detta
gäller även om eventuell intressegemenskap med gäldenären skulle upphöra.

Åtagande enligt avtal
Den mall för borgensförbindelse som du hittar här är gjord för att användas när
någon går i borgen för någon annans åtagande enligt ett avtal som man hänvisar
till i borgensförbindelsen. Det kan t ex handla om ett hyresavtal.
I mallen anger du vilket avtal borgensförbindelsen hänvisar till och bifogar avtalet till
borgensförbindelsen.

Borgensförbindelsens omfattning
Borgensförbindelsen kan omfatta hela fordran eller vara begränsad till ett visst
belopp. I mallen kryssar du för något av alternativen. Kryssar du för varianten
med begränsning anger du här också till vilket belopp borgensförbindelsen är
begränsad.

Dokumentegenskaper

Pris 295 Kr
Antal sidor 1
Låst Locked
Avdelare

Är du intresserad?
Beställ redan nu!

Fyll i dina uppgifter här bredvid så kontaktar vi dig.

Kundtjänst

info@avtalsmallar.se