Avtalsmallar

Egen ansökan om personlig konkurs

När ett företag av olika skäl inte längre kan betala sina skulder så är konkurs en vanlig följd.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar som ett företag har tas om hand och används för att betala av alla skulder. Ett fåtal undantag finns så som för t.ex. egendom som inte får överlåtas eller utmätas enligt föreskrift i testamente eller gåva samt föremål med övervägande personligt värde. Den som har satts i konkurs kallas gäldenär och den som har någonting att fordra av gäldenären kallas borgenär.

Tingsrätten utser en konkursförvaltare. Förvaltaren ska bland annat ta hand om gäldenärens egendom och göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder.

Kategori Konkurs
Sidor 1
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!