Avtalsmallar

Uppsägning av hyresavtal från hyresgäst

När en hyresgäst vill säga upp ett hyresavtal måste hyresvärden, eller den person som tar emot hyran, meddelas om detta. En uppsägning ska vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägning sker.

Kategori Hyresavtal
Sidor 1
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!