Avtalsmallar

Generalfullmakt

Du kan använda denna generalfullmakt utav oss som är en typ av fullmakt, som ger den som får fullmakten (fullmäktige) befogenhet att göra allt det som den som ställer ut fullmakten (fullmaktsgivaren) har rätt att göra
Det kallas därför för en obegränsad fullmakt.

Kategori Fullmakt
Sidor 1
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!