Avtalsmallar

Enkel fullmakt

En fullmakt innebär att någon ges en behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för någon annans räkning. En enkel fullmakt är begränsad och avser endast vissa åtgärder (som framgår av fullmakten). Den mall kan ladda hem här och är utformad så att den kan användas både av företag och av privatpersoner.

Kategori Fullmakt
Sidor 1
250:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!