Avtalsmallar

Stiftelseurkund vid kontantbildning

Stiftelseurkund vid kontantbildning och/eller apportbildning är en mall som förklarar bildandet av ett aktiebolag. Ett aktiebolag anses vara bildat när samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden.

Kategori Aktiebolag
Sidor 1
GRATIS
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!